هما فاضل

هما فاضل

هما فاضل متولد سال 1331 ، با رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهی ، نویسنده ی ایرانی است. "کار بیرون و مادری سه فرزند و کارهای جانبی سخت مشغولم کرده بود. خلاء هشت ساعت کار بیرون بعد از بازنشستگی ناگهان، محسوس بود و مرا سمت طراحی و نقاشی کشاند. در خانه و خودم بعد از کیلو کیلو سیاه کردن کاغذ، با قلم‌مو یاس‌ها، امیدها، رویاها و نورها را هربار به شکلی می‌نمایاندم. بعد از تجربه سبک‌های مختلف و استفاده از محضر استاد، چند نمایشگاه انفرادی و جمعی گذاشتم. به موازات شعر هم می‌گفتم. آهنگ سکوت سال 1385 چاپ شد و صدایت را برایم ترجمه کن 1386 که جزو پنج نامزد جایزه شعر زنان ایران خورشید شد. در مراسم اعلام نامزدها و منتخبین جایزه خورشید، زنده یاد سیمین بهبهانی مرا مورد تشویق خود قرار داد. مصمم شدم شعر را جدی‌تر ادامه دهم اما سال 87 جذب داستان شدم. خیلی علاقمند و پی‌گیر ژانرهای مختلف را تجربه کردم. خواندم و نوشتم. سال 95 نشر قو در تهران مجموعه داستان کوتاهم به نام کوچه هفتم را چاپ کرد. هرچند در حیطه رمان تجربه‌ای نداشتم و کارگاهی نبود شرکت کنم، رمان فقط خاکستری را نوشتم و نشر افراز در تهران چاپ شد. رمان دومم به نام این رمان اسم ندارد در سال 97 و توسط نشر ترانه به چاپ رسید. رمان سومم را به ناشر سپرده‌ام و در حال نوشتن رمان چهارم هستم. داستان‌های پراکنده در مجموعه‌هایی نیز داشته‌ام."

کتاب های هما فاضل

کوچه هفتم