رابین فیلدر

رابین فیلدر

رابین فیلدر (Robin Fielder) بنیانگذار و مدیر عامل LDL است. طی 20 سال گذشته LDL به طور مداوم در زمینه تکمیل آموزش حرفه ای فروش مشارکت داشته است. رابین و تیم او استراتژی ها، تکنیک ها و نگرش های فروشندگان برتر در سراسر جهان را مطالعه کرده اند. LDL بیش از 1000 مشتری کوچک و بزرگ دارد، از جمله Financial Times ، P&O Nedlloyd ، Royal Bank of Scotland ، Computacenter ، Arthur Andersen ، Thomas Cook و Virgin Direct.

کتاب های رابین فیلدر