ملیحه بصیر

ملیحه بصیر

ملیحه بصیر متولد سال 1340، نویسنده و پژوهشگر معاصر در حوزه تاریخ اندیشه است و تاکنون مقالات متعددی در عرصه تاریخ، علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی به رشته تحریر در آورده است.

کتاب های ملیحه بصیر