راکسن ریورا

راکسن ریورا

راکسن ریورا دانش‌آموخته‌ی بازاریابی و مدیریت و صاحب چند شرکت بزرگ ساخت‌وساز در آمریکاست.

کتاب های راکسن ریورا

فرصتی برای گریستن نیست