محمدعلی شامانی

محمدعلی شامانی

محمدعلی شامانی، نویسنده کودک و نوجوان و کارشناس تعلیم ‌و ‌تربیت، در سال 1339 در دامغان متولد شد و دوران کودکی و نوجوانی خود را در مرکز شماره 2 کانون تهران گذراند. وی از اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان است و تا به‌حال آثار فراوانی از او به چاپ رسیده که از آن جمله می‌توان به «سحر پرنده مهربان»، «به‌دنبال میوه زندگی»، «شکوفه خونین»، « قورباغه‌ای که ترمز بریده بود»، «خرمالوی نارس»، «مهارت خواندن»، «مهارت نوشتن»، «دختر معبد»، «فصل اول زمین»، «مطالعه چگونه، چه وقت کجا»، «مثل نسیم»، «تو انتخاب شده‌ای» و «مراقب دوستم باش» اشاره کرد. شامانی بارها به عنوان مدرس در دوره‌های آموزشی کانون تجربیات و اندوخته‌های علمی‌اش را در اختیار مربیان شرکت‌کننده در این کلاس‌های آموزشی قرار داده است.

کتاب های محمدعلی شامانی

تو انتخاب شده ای


مثل نسیم


فصل اول زمین


دختر معبد