کریستینا براون

کریستینا براون

کریستینا براون ، متولد 1975 ، یک معلم واجد شرایط دبستان است. او پس از کار در Ravensburger Buchverlag و موسسه کتابشناسی، اکنون تحریریه "Die Redaktionsgarage" خود را دارد و کتابهای کودکان را برای گروههای سنی مختلف می نویسد و تولید می کند.

کتاب های کریستینا براون

فضا


بندر


آزمایش و پژوهش


کشف طبیعت