بابک لک قمی

بابک لک قمی

بابک لک‌قمی نویسنده‌ی ایرانی - کانادایی به زبانِ انگلیسی می‌نویسد و متولد 1362 است.

کتاب های بابک لک قمی

یادداشت های سرگردان روی آب