فاطمه عبدی

فاطمه عبدی

فاطمه(ساتگین) عبدی رمان نویس ایرانی است. متولد  بیستم اسفند ماه  1370 از شهر ساری پایتخت بهار نارنج  .فارغ التحصیل رشته ی علوم سیاسی از دانشگاه تهران .محقق و محصل در زمینه نجوم است.

کتاب های فاطمه عبدی

درخشش


سوزان