صادق عاشورپور

صادق عاشورپور

صادق عاشورپور، متولد ۱۳۳۲ همدان.
از شانزده سالگی پا به دنیای تئاتر گذاشت و هنوز و هنوز مینویسد.
مجموعه هفت جلدی نمایش‌های ایرانی و مجموعه چهار جلدی بازیهای محلی و بسیار نمایشنامه، کمی است از کارنامه نمایشی او.

کتاب های صادق عاشورپور

فرمان خاتون


شاکی


کاری باید کرد


نمایش های ایرانی 7


صداع قبله عالم