شیما مولایی فرد

شیما مولایی فرد

شیما مولایی فرد، متولد 1365 بندر مرزی آستارا، دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و عضو انجمن شعر شهریار آستارا، خانه شاعران ایران و انجمن علمی نقد ادبی ایران است. 

کتاب های شیما مولایی فرد

روزی که شاعر می شوم