الک پوپوف

الک پوپوف

الک پوپوف، رمان‌نویس، فیلم‌نامه‌نویس و روزنامه‌نگارِ بلغلرستانی متولد 1966 است.

کتاب های الک پوپوف

مأموریت لندن