حسن درگاهی

حسن درگاهی

حسن درگاهی متولد سال ۱۳۳۵ است. او دارای کارشناسی تحقیق در عملیات از مدرسه‌ی عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر در سال ۱۳۵۸ و کارشناسی‌ارشد برنامه‌ريزی سيستم‌ها از دانشکده‌ی صنايع و مرکز برنامه‌ريزی سيستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۶۶ است. او در سال ۱۳۷۰ از دانشگاه منچستر در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌ی اقتصاد پولی و در سال ۱۳۷۴ از دانشگاه لیورپول در مقطع دکتری رشته‌ی اقتصاد کلان فارغ‌التحصیل شد. درگاهی از سال ۱۳۷۵ مدرس گروه اقتصاد دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و از سال ۱۳۷۹ نیز به عنوان استاد مدعو در دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف به تدریس مشغول است.

کتاب های حسن درگاهی