یاشنگ هوانگ

یاشنگ هوانگ

یاشنگ هوانگ استاد چینی - آمریکایی مدیریت بین الملل در دانشکده مدیریت MIT Sloan متولد 1960 است، جایی که آزمایشگاه چین و آزمایشگاه هند را تأسیس کرده و ریاست می کند. زمینه‌های تحقیقاتی او شامل تشکیل سرمایه انسانی در چین و هند است.

کتاب های یاشنگ هوانگ

سرمایه داری به سبک چینی