روث اسپایرو

روث اسپایرو

روث اسپایرو نویسنده پرفروش ترین سریال Baby Loves Science است که به دلیل معرفی علوم بزرگ به ذهن کوچک با مهارت جراح مغز و اعصاب (متیو برنده ، پادکست همه عجایب) مورد ستایش قرار گرفته است. روت همچنین کتاب تصویری ساخته شده توسط ماکسین را نوشت.

کتاب های روث اسپایرو