پاسکال بریزی

پاسکال بریزی

پاسکال بریسی سالی متولد شد که انسان روی ماه قدم زد ... بعداً ، وقتی این خبر را شنید، تصمیم گرفت تا آن را بررسی کند.
از آن زمان، وقتی داستانهایش را می نویسد، تمایلی به پایین آمدن ندارد! وی بیش از دویست داستان برای كودكان، مطبوعات و نشریات، به ویژه با هاتیر، اوزو، میلان، ناتان فریموس، Deux coqs d'or ، Poulpe Fiction ، Scrinéo ، Mijade منتشر كرده است.

کتاب های پاسکال بریزی

کارآگاه هرکول کاروت 1


کارآگاه هرکول کاروت 2


کارآگاه هرکول کاروت 4


کارآگاه هرکول کاروت 6


کارآگاه هرکول کاروت 3