محمدرضا طهماسب پور

محمدرضا طهماسب پور

محمدرضا طهماسب پور متولد سال 1345، شهر اهواز و دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته عکاسی از دانشگاه هنر تهران است. وی دارای کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران (1377)، کارشناسی عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران1374) می باشد.

کتاب های محمدرضا طهماسب پور