صبا فدوی

صبا فدوی

صبا فدوی نویسنده و مترجم ایرانی و متولد سال 1365 می باشد. ایشان در گروه عرفان و تصوف دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ایران مشغول فعالیت می باشد.

کتاب های صبا فدوی

عین القضات همدانی