دکتر غنچه راهب

دکتر غنچه راهب

دکتر غنچه راهب استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (۱۳۸۲ تا کنون) و روانشناس و مددکار اجتماعی. قابل ذکر می باشد که دوره ی کارشناسی را در رشته ی روان شناسی کودکان استثنایی (۱۳۷۶) و نیز مددکاری اجتماعی (۱۳۷۷) گذرانده است و مقطع کارشناسی ارشد را نیز در دو رشته ی روان شناسی تربیتی (۱۳۷۹) و مددکاری اجتماعی (۱۳۸۰) ادامه داده است، و در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته ی روان شناسی تربیتی شده است. 

کتاب های دکتر غنچه راهب

قربانیان کوچک