آرتور آسا برگر

آرتور آسا برگر

آرتور آسا برگر (۱۹۳۳) استاد ممتاز ارتباطات در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو و یکی از بزرگ ترین پژوهشگران علم ارتباطات در دنیاست. حوزه اصلی کار وی پخش رادیو تلویزیونی الکترونیک و هنرهای الکترونیک است

کتاب های آرتور آسا برگر