آرتور آسا برگر

آرتور آسا برگر

آرتور آسا برگر با این فرض که تحصیلات خوب، او را آماده هر شغلی خواهد کرد، لیسانس ادبیات و فلسفه خود را در دانشگاه ماساچوست در سال 1954 اخذ کرد. سپس به کسب تجربه در روزنامه نگاری روی آورد، با این قصد که بتواند بنویسد و ممکن است روزی به روزنامه نگاری حرفه ای تبدیل شود. وی در دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کالیفرنیا برکلی پذیرفته شد و از آنجا در تابستان سال 1954 شروع به کار کرد اما به دانشگاه آیووا منتقل شد و در آنجا توانست با افرادی مانند مارگریت یانگ همکاری کند. او همچنین توانست با گوستاو برگمان از حوزه وین ، دو دوره فلسفه بگذراند.
وی تاکنون بیش از 100 مقاله را به نگارش در آورده است، کتاب متعددی را بررسی کرده و بیش از 60 کتاب منتشر کرده است.

کتاب های آرتور آسا برگر

تحلیل گفتمان کاربردی


درآمدی به طنز پژوهی


دورکیم مرده است!