سیمون بلک برن

سیمون بلک برن

سیمون بلک برن، زاده ی 12 جولای 1944، استاد دانشگاه و فیلسوف انگلیسی است. بلک برن ابتدا به کالج کلیفتون رفت و پس از آن، در کالج ترینیتی حضور یافت و در سال 1965 در رشته ی فلسفه فارغ التحصیل شد. او دکترای فلسفه ی خود را در سال 1970 از کالج چرچیل دریافت نمود.

کتاب های سیمون بلک برن

پرسش های اساسی فلسفه


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان