فیروزه مدیر خراسانی

فیروزه مدیر خراسانی

فیروزه مدیر خراسانی نویسنده ایرانی متولد سال 1346 می باشد. ایشان فوق لیسانس رشته ادبیات از دانشگاه نیشابور است. ایشان در زمینه موسیقی کودکان و تاتر کودک نیز فعالیت دارد.

کتاب های فیروزه مدیر خراسانی

نوای ماتک