اروین موزر

اروین موزر

روین موزر (23 ژانویه 1954 - 12 اکتبر 2017) نویسنده و تصویرگر کتاب های کودکان و نوجوانان اتریشی بود. او بیشتر بخاطر مجموعه کتابهای کودکان و نوجوانانش Manuel & Didi شناخته شده است، که او خود را با استفاده از قالب کمیک متنی نشان داده است.

کتاب های اروین موزر

هشت موش کور باهوش