کریستف رانس مایر

کریستف رانس مایر

کریستف رانس مایر، زاده ی 20 مارس 1954، نویسنده ی اتریشی است. کریستف در منطقه ی ولس به دنیا آمد و در رویثام بزرگ شد. او در سال های 1972 تا 1978 در وین به مطالعه ی فلسفه و قوم شناسی پرداخت و به مدت چهار سال، دبیر فرهنگی روزنامه ای وینی بود. وی همچنین مقالاتی در روزنامه های معتبر وین به چاپ می رساند. کریستف پس از انتشار رمان اولش در سال 1988، به ایرلند، آسیا و آمریکای شمالی و جنوبی سفر کرد. رانس مایر پس از ازدواج در بهار سال 2006، به وین بازگشت.

کتاب های کریستف رانس مایر

جهان آخر


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.