احسان خلیلی اردلی

احسان خلیلی اردلی

متولد پنجم فروردین سال هزار و سیصدو شصت و هفت در شهرستان اردل، واقع در استان چهارمحال و بختیاری، است. و هم اکنون ساکن شهرکرد می باشد.
وی دانش آموخته ی رشته ی علوم تغذیه دام و طیور در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهرکرد است.
اولین کتاب این نویسنده مجموعه داستان کوتاه "پادشاه این تن شده ام" با هشت داستان در صدو چهار صفحه در سال ۱۳۹۹ توسط نشر عنوان در ۱۰۰۰جلد منتشر شده است.

کتاب های احسان خلیلی اردلی

پادشاه این تن شده ام