وحید علیرضایی

وحید علیرضایی

وحید علیرضایی نویسنده ایرانی متولد سال 1355 است. ایشان به عنوان یک جویشگر در زمینه داستانهای تاریخی (دوره ساسانیان) فعالیت و تحقیق کرده است.

کتاب های وحید علیرضایی

دختر سیب