پریناز قاسمی

پریناز قاسمی

پریناز قاسمی در سال 1371 متولد شد. او دانش آموخته ی رشته ی روزنامه نگاری است. ادبیات کودکان را با شرکت در جلسات قصه خوانی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان آغاز کرد و در سال 1391 عنوان داستان برگزیده ی سال را از طرف انجمن به دست آورد. لذت بردن از این دنیا را با دیگران در برگزاری جلسات داستان خوانی و نشست های ادبی «شنبه های خوب ما» سهیم شد و در سری کلاس های مرکز آفرینش های ادبی قلمستان دروازه ی دنیای جادویی قصه ها را برای بچه های کوچک باز کرد و قلم دستشان داد. دختر ماه، پسر خورشید نخستین کتاب او برای نوجوانان است.

کتاب های پریناز قاسمی