آلیس واکر

آلیس واکر

آلیس ملسنیور واکر (Alice Malsenior Walker) شاعر، رمان‌نویس و فعال سیاسی آمریکایی آفریقایی تبار برنده جایزه پولیتزر است.
واکر در ۹ فوریه ۱۹۴۴، در ایالت جورجیای آمریکا به دنیا آمد. وی نخستین نویسنده سیاهپوست برنده جایزه پولیتزر داستان است. او این جایزه را در سال ۱۹۸۳ برای رمان رنگ ارغوانی دریافت کرد.

کتاب های آلیس واکر

به رنگ ارغوان


چرا جنگ هرگز فکر خوبی نیست