شری جی ماینرز

شری جی ماینرز

 شری جی ماینرز (متولد: 1957 ، لوگان ، یوتا ، ایالات متحده) دارای مدرک کارشناسی ارشد در آموزش ابتدایی و آموزش استعداد است. او که معلم کلاس اول بود ، کلاس های آموزشی را در دانشگاه ایالتی یوتا تدریس کرده و بر معلمان دانش آموز نظارت داشته است.

کتاب های شری جی ماینرز