امیلی لویدجونز

امیلی لویدجونز

امیلی لوید-جونز در یک تاکستان در روستای اورگان بزرگ شد، جایی که در جنگل های همیشه سبز بازی می کرد و ترس از گوسفند را یاد گرفت. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه وسترن اورگان با مدرک انگلیسی، در برنامه انتشارات در کالج رزمونت در خارج از فیلادلفیا ثبت نام کرد. او در حال حاضر در شمال کالیفرنیا اقامت دارد، روزها به عنوان خریدار کودکان برای کتابفروشی گالری کار می کند و شبها می نویسد. او نویسنده کتاب های فانتزی، فریبنده، قلب هایی که فروختیم و خانه های استخوانی است.

کتاب های امیلی لویدجونز

اجساد استخوانی