امیراحمد فلسفی

امیراحمد فلسفی

امیراحمد فلسفی (زاده ۱۳۳۷ در اهواز) از خوشنویسان و نستعلیق‌نویسان معاصر اهل ایران است. او از اعضاء شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، عضو هیئت داوران و هیئت تشخیص استادی است.
فلسفی متون و کتب ادبی بسیاری را خوشنویسی کرده و موفق شده کتابت نستعلیق با قلم بسیار نازک را که در طول سالیان دراز به فراموشی سپرده شده بود، احیاء کند. وی در بسیاری از فستیوال‌های جهانی خوشنویسی، سمت داوری را به عهده داشته‌است.

کتاب های امیراحمد فلسفی

رباعیات خیام


دیوان حافظ


دیوان حافظ


دیوان حافظ


نگاهی به ترکیب در نستعلیق


کتاب کشیده