بوبت باستر

بوبت باستر

بوبت باستر (Bobette Buster) هنر داستان نویسی دیجیتال را در دانشگاه شمال شرقی بوستون تدریس می کند. او در داستان سرایی در برنامه های سینمایی در سراسر جهان سخنرانی می کند و برای استودیوهای بزرگ مشاوره می دهد.

کتاب های بوبت باستر

داستان بگو