مورتی مانس

مورتی مانس

مورتی مانوس رئیس شرکت انتشارات موسیقی آلفرد، است. هنگامی که مورتی به این شرکت پیوست، اخیراً مدرک تجاری خود را از کالج سیتی نیویورک دریافت کرده بود. به عنوان نوازنده کلارینت و پیانیست، او نیاز به انتشار نشریات آموزشی با کیفیت موسیقی داشت. مورتی با توجه به تجربیات موسیقی خود، بر انتشار نشریات آموزشی آکاردئون، گیتار، پیانو و درامز نظارت داشت.

کتاب های مورتی مانس