ادنا می برنام

ادنا می برنام

ادنا می برنام (2007-1907) یکی از معتبرترین نام ها در آموزش پیانو است. او در سن هفت سالگی با آموختن درس از مادرش ، شروع به مطالعه این ساز کرد و در رشته پیانو در دانشگاه واشنگتن و کالج معلمان ایالت چیکو در لس آنجلس به تحصیل پرداخت.

کتاب های ادنا می برنام

تکنیک وحرکت با پیانو