نانسی راجرز

نانسی راجرز

نانسی راجرز، استاد تئوری موسیقی، نظریه سال اول موسیقی را در FSU نظارت می کند و انواع دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را آموزش داده است، از جمله تئوری و تجزیه و تحلیل رایج و پس از آهنگ، شناخت موسیقی، موزیکال های برادوی، آموزش نظریه موسیقی، و هماهنگی صفحه کلید عملی. در سال 2013، او جایزه تدریس کارشناسی دانشگاه ایالتی فلوریدا را دریافت کرد و همچنین نامزد دریافت جایزه تدریس فارغ التحصیل در FSU شد. دکتر راجرز به عنوان سرپرست کارگاه دانشجویی فارغ التحصیل در نشست سالانه انجمن نظریه موسیقی در سال 2021 انتخاب شده است.

کتاب های نانسی راجرز

موسیقی برای سرایش