سام کریمی

سام کریمی

سام کریمی متولد سال 1369، نوازنده ویولون و مدرس گیتار، نویسنده و مترجم کتاب های آموزش گیتار می باشد.

کتاب های سام کریمی

آموزش مقدماتی ریتم گیتار


51 قطعه هیبرید پیکینگ


تکنیک های ریتم گیتار