مری دیلی

مری دیلی

مری دیلی(1928 - 2010) متخصص الهیات، نویسنده، فیلسوف، و استاد دانشگاه آمریکایی بود.

کتاب های مری دیلی

فراتر از خدای پدر