لزلی استرن

لزلی استرن

لزلی استرن (1950 - 2021) استاد دانشکدۀ هنرهای بصری در دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو بود و سال‌ها به نوشتن در حوزه‌های مختلف مطالعات سینمایی، هنرِ اجرا، عکاسی، فمینیسم و ... پرداخت.

کتاب های لزلی استرن