استفان هلر

استفان هلر

استفان هلر  (15 مه 1813 - 14 ژانویه 1888) پیانیست ، معلم و آهنگساز مجارستانی بود که دوران حرفه ای وی از شومان تا بیزه را شامل می شد. هلر برای آهنگسازان رمانتیک بعدی تأثیرگذار بود. او از اعتبار خود فراتر رفت و در مرگش در سال 1888 یک شخصیت تقریباً فراموش شده بود.

کتاب های استفان هلر

هلر