اصغر زارع کهنمویی

اصغر زارع کهنمویی

«اصغر زارع کهنمویی» متولد سال 1358، روزنامه‌نگار(خبرنگار حوزه سیاست و اندیشه و سردبیر پیشین سایت جماران و روزنامه بهار) و پژوهشگر (محقق تاریخ اندیشه و فلسفه اخلاق و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و الهیات پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی) است و هم‌اکنون در حال تحصیل در مقطع دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی در دانشگاه تهران است. نخستین مجموعه گفتگوی زارع کهنمویی خرداد ۹۲ با عنوانِ «انقلاب اخلاقی» با مقدمه سیدحسن خمینی منتشر شد. آذر ۹۴، مجموعه «برابری و رفع تبعیض» با مقدمه عمادالدین باقی و اردیبهشت ۹۵ مجموعه «پایان تک‌زبانی» با مقدمه عبدالله رمضان‌زاده منتشر شد.

کتاب های اصغر زارع کهنمویی

پایان تک زبانی


برابری و رفع تبعیض