بروس هنینگتون

بروس هنینگتون

بروس هانینگتون استاد و رئیس دانشکده طراحی در دانشگاه کارنگی ملون در پیتسبورگ، پنسیلوانیا است. پیش از این، او مدیر مطالعات کارشناسی ارشد و کرسی برنامه طراحی صنعتی بود. بروس آموزش و تحقیقات خود را به روشها و شیوه هایی برای طراحی انسان محور اختصاص داده است، با تأکید بر قوم نگاری طراحی، طراحی مشارکتی و معنای فرم در زمینه. علاوه بر همکاری با شرکای صنعتی از طریق پروژه های مشارکتی و آموزش اجرایی ، آثار وی در Design Issues ، The Design Journal و Interactions ، با فصل هایی در علوم تأثیرگذار در عوامل انسانی و تعامل انسان و کامپیوتر و کتاب راهنمای طراحی پایدار Routledge منتشر شده است. .

کتاب های بروس هنینگتون

روش های فراگیری طراحی