خسرو جعفرزاده

خسرو جعفرزاده

خسرو جعفرزاده(زاده ۱۳۲۰ در همدان _ درگذشته ۲۷ تیر ۱۳۹۸ وین) موسیقی‌شناس، معمار و نویسنده کتاب «موسیقی ایرانی» بود

کتاب های خسرو جعفرزاده

«موسیقی ایرانی» شناسی