پیتر تراورز

پیتر تراورز

پیتر ترورز (Peter Travers) منتقد فیلم آمریکاییست که برای مجلات رولینگ استون و پیپل نقد فیلم انجام داده است. وی همچنین میزبان شوی تلویزیونی Popcorn از ABC News Now و ABCNews.com میباشد.

کتاب های پیتر تراورز

آموزش عکاسی پرتره