توماس لوتارد

توماس لوتارد

توماس لویتارد (Thomas Leuthard‎؛ زادهٔ ۵ اکتبر ۱۹۷۱) عکاس اهل سوئیس است. او به گفته خود يك عكاس خياباني است كه به شهرهاي بزرگ سفر ميكند تا زندگي خياباني را عكاسي كند.از نظر وي در عكاسي خيابان، دوربين فقط يك اتاق تاريك يا به عبارتي تنها يك وسيله است كه لحظه را ثبت ميكند. بايد به ياد داشت كه در عكاسي خياباني مسائلي مهمتر از اينكه با چه نوع دوربيني عكاسي ميكنيم، مطرح است.

کتاب های توماس لوتارد

عکاسی بی هوا