اندرو بووی

اندرو بووی

اندرو اس. بووی (متولد 1952) استاد فلسفه و آلمانی در رویال هالووی، دانشگاه لندن و مدیر موسس مرکز تحقیقات علوم انسانی و هنر (HARC) است.
او در درک بهتر فلسفه آلمانی در سنت تحلیلی آنگلوفون - از جمله آثار یوهان گئورگ هامان، یوهان گوتفرید فون هردر ، امانوئل کانت ، یوهان گوتلیب فیخته ، گئورگ ویلهلم فردریش هگل ، نوالیس (فردریش فون هاردنبرگ) ، فردریش کار کرده است. ویلهلم جوزف شلینگ ، کارل ویلهلم فردریش شلگل ، کارل مارکس ، فردریش نیچه ، والتر بنیامین ، مارتین هایدگر ، هانس-گئورگ گادامر ، تئودور د. آدورنو ، یورگن هابرماس ، آلبرشت ولمر و مانفرد فرانک.

کتاب های اندرو بووی