بریس گات

بریس گات

بریس گات نویسنده و استاد فلسفه در دانشگاه سنت اندروز است. او در زمینه زیبایی شناسی، خلاقیت، فلسفه فیلم و اخلاق می نویسد. وی تا سال 2018 رئیس انجمن زیبایی بریتانیا بود. گات دو تک نگارش، مقالات متعدد در مجلات معتبر، فصل های زیادی را در ویرایش جلد ها و ویرایش چندین کتاب مشارکت کرده است. او در هنر، احساسات و اخلاق (2007) ارتباط زیبایی شناسی و اخلاق را بررسی می کند. در فلسفه هنر سینمایی (2010) بسیاری از مقالات او که قبلاً درباره سینما منتشر شده بود گردآوری شده است. وی چندین کتاب از جمله The Routledge Companion to Aesthetics ، همراه با Dominic McIver Lopes (چاپ اول 2001) ، The Creating of Art: New Essays in Philosopical Estetics ، به همراه Paisley Livingston (2003) و Creativity and Philosophy ، به همراه متیو کیران ویرایش کرده است. (2018). او با فلسفه برای کودکان خردسال: راهنمای عملی (2011) به همراه معلم دبستان ، موراگ گوت ، تألیف کرده است.

کتاب های بریس گات

دانشنامه زیبایی شناسی