ایو پورتر

ایو پورتر

ایو پورتر (Yves Porter)، متخصص هنرها و تکنیکها در جهان ایران و هند اسلامی شده در سال 1957 در بارسلون متولد شد. پس از تحصیل زبانهای شرقی (فارسی ، ترکی ، عربی ، پشتو ، هندی) در INALCO ، پاریس ، دکتری خود را در سوربن دانشگاه نوول ، پاریس ، 1988 در ایران شناسی اخذ کرد. 

کتاب های ایو پورتر