گیل گریت هانا

گیل گریت هانا

گِیل گریت هانا (Gail Greet Hannah) نویسنده ای است که در زمینه طراحی و بازاریابی تخصص دارد. او دوست روینا رید کاستلو بود و برای انتشار روش تدریس با او همکاری کرد. او در بندر کلد اسپرینگ زندگی می کند.

کتاب های گیل گریت هانا

عناصر طراحی