مهدی مکی نژاد

مهدی مکی نژاد

مهدی مکی‌نژاد متولد سال 1346، دارای مدرک لیسانس صنایع دستی از دانشگاه هنر، مدرک فوق لیسانس پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس و مدرک دکتری پژوهش هنر از دانشگاه شاهد است. او در حال حاضر عضو هیات علمی فرهنگستان هنر است. مکی‌نژاد، در فعالیت‌های حرفه‌ای خود تجربه‌های ارزشمندی چون دبیری هم‌اندیشی گنجینه‌های فراموش شده هنر ایران، دبیر علمی همایش مقرنس شناسی عصر قاجار، دبیر علمی همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران، داوری نمایشگاه‌های مختلف هنری و تالیفاتی در زمینه تاریخ هنر و معماری ایران را در کارنامه خود دارد.

کتاب های مهدی مکی نژاد

فن جمیل