ابوالحسن حقانی

ابوالحسن حقانی

ابوالحسن حقانی متولد سال 1338، در سال 1354 وارد حوزه علميه قم شده و پس از موفقيت در آزمون ورودي در مدرسه منتظريه (حقاني) تحت اشراف شهيد قدوسي به تحصيل علوم ديني پرداختم و از محضر بزرگانی چون آيت‌الله قدوسي، آيت‌الله بهشتي، آيت‌الله جنتي، آيت‌الله خزعلي، آيت‌الله مقتدايي، آيت‌الله حائري شيرازي و... استفاده نمودم.
همچنين از اساتيد خارج از مدرسه تا سطوح عاليه چون استاد ستوده، استاد اعتمادي، استاد خرازي و استاد پاياني استفاده نمودم و يك دوره اصول و بخشي از فقه چون صلاه, حج و... را در محضر حضرت آيت‌الله مظاهري فرا گرفتم.
در سال 1359 وارد مؤسسه در راه حق شده و از برنامه‌هاي درسي آنجا تحت اشراف حضرت آيت‌الله مصباح يزدي استفاده نموده و علاوه برگذراندن دروس عمومي دانشگاهي، در رشته تخصصي روان‌شناسي تا حد كارشناسي ارشد تحصيل نمودم و از محضر اساتيد حوزوي و دانشگاهي استفاده نمودم كه به دليل آنكه آن زمان مدركي داده نمي‌شد فقط به گذراندن دوره اكتفا شد. در اين دوره از محضر استاد معظم آيت‌الله مصباح در زمينه‌هاي فلسفه، علوم قرآني و اخلاق بهره‌ها بردم.
در سال 1370 از دانشگاه مك‌گيل واقع در شهر مونترآل از كشور كانادا پذيرش گرفته و كارشناسي ارشد را در رشته الهيات و عرفان دريافت نمودم.


کتاب های ابوالحسن حقانی