رضا نواب پور

رضا نواب پور

رضا نواب‏پور (1319 - 1375) داراى دكتراى زبان‏شناسى از دانشگاه دورهام و استاد دانشگاه منچستر بود. در مزمزه ‏ى خاطرات (مجموعه ‏ى داستان، 1340) به انتقاد از خرافه‏ پرستى پرداخت. از همكاران مجتبى مینوى در بنیاد شاهنامه بود، بیشتر آثار مكتوب وى به زبان انگلیسى است.

کتاب های رضا نواب پور